Ochutnávka z Čelákovic

Před časem jsme dokončili realizaci interiéru a částečnou přestavbu vilky z 30. let 20. století v Čelákovicích. Kromě kompletního návrhu nábytku, který sjednotil atmosféru všech řešených místností, bylo třeba provést rekonstrukci téměř všech instalací, repasi dveří, výměnu oken a změnu některých povrchů podlah, což si vyžádalo i nové konstrukční skladby.

Přestože dům není památkově chráněný, pokusili jsme se některé dobové detaily zachovat a opravit, případně je obnovit a vrátit jim původní vzhled. 

Na rozdíl od řešení z 30. let, jsme se rozhodli vnitřní části domu více prosvětlit, a tak jsme některá plná dveřní křídla nahradili prosklenými, případně jsme otvory rozšířili a prosklili na celou výšku místnosti. Tvarosloví a detaily těchto nově vložených konstrukcí jsme pak navrhli v současném designu.

Podstatou návrhu interiéru bylo vrátit do prostoru materiály a barvy, které odpovídají době vzniku celé stavby, a které zároveň obstojí i dnes: dubový masiv a odstíny slonové kosti a šedé. V každé místnosti byla vytipována jedna dominantní stěna, jejíž plochu zcela vyplnil na míru vyrobený nábytek, ostatní části prostoru pak doplnily volně stojící prvky interiéru. Aby byl rukopis vestavěného nábytku čitelnější, opakuje se na jeho površích motiv světlé geometrické tapety.

Před rekonstrukcí
Po rekonstrukci