COMMING SOON… ČELÁKOVICE

Již brzy bude dokončena další z našich rekonstrukcí – revitalizace domku z 30. let 20. století v Čelákovicích. Společným jmenovatelem navržených stavebních úprav jsou mimo jiné tyto materiály – přirozený, olejem ošetřený dub, šedý lak a lak v odstínu slonové kosti. 

I další momenty z pomalu se chýlící rekonstrukce stojí za to – přirozenému průchodu světla se otevřely doposud potemnělé části domu, stávající otvory byly doplněny novými a získaly osobitou hierarchii… I přes klientovo přání zachovat stávající dispoziční členění a omezit bourací práce na minimum, vzniká v domě na okraji Čelákovic citlivě pojednaný interiér se silným koncepčním přesahem.