Dny s expertem

Oslovili nás zástupci distribuční firmy innogy a nabídli nám účast na akci zvané „Dny s expertem“. Souhlasili jsme a na celé dva dny zmizeli na jihlavskou pobočku, kde jsme se stali konzultanty v oboru bytový design. 

Všem příchozím jsme pomáhali řešit jak stávající bydlení, tak radili v otázkách nových projektů a možných investic. Kreslili jsme, vysvětlovali a uváděli příklady na referenčních řešeních. Součástí konzultačních dní pak k našemu překvapení byla i návštěva televizního štábu, takže jsme na okamžik okusili, jaké to je ocitnout se ve „skutečné záři reflektorů“.

Stejný úkol (a tentokrát snad bez přítomnosti kamer) nás čeká brzy i v Českých Budějovicích.