Mosaic House v časopise Architekt+

Byl v tom kus nostalgie, když jsme vzpomínali, jak tenkrát probíhala rekonstrukce významné prvorepublikové stavby. Nicméně bylo dobře si vše připomenout už z toho důvodu, že stávající stav domu již našemu návrhu zcela neodpovídá. Krátce po dokončení stavby změnil hotel svého provozovatele a ten se společně se svými architekty rozhodl část interiéru a venkovních úprav pojednat jinak.

Redaktoři časopisu nám v tomto vyšli vstříc a text rozdělili na dvě části – na náš autorský text a na zprávu architektů, kteří se na návrhu podíleli po nás. Méně šťastný byl pak ze strany redakce výběr fotografií, který jsme nedostali možnost ovlivnit. Ač jsme poskytli k otištění kvalitní fotografie celkových prostor, jsou nakonec publikovány jen malé, o prostoru nic neříkající fotografie dekorací, které nejspíš redakci poskytlo současné vedení hotelu. Faktické chyby je možné najít bohužel i v údajích o autorech :(