MULTIMEDIÁLNÍ SHOWROOM BB CENTROOM

Ve spolupráci se společností Xlab (multimedia show, virtual reality, video mapping) jsme se podíleli na návrhu a realizaci multimediální místnosti pro prezentaci projektů BB Centra.  Naším úkolem bylo navrhnout prostor takovým způsobem, aby umožnil natolik specifickou projekci, že bude unikátní v celoevropském měřítku.

Jedná o tzv. imersivní projekci, kterou se nám podařilo docílit díky použití prohnuté promítací stěny. Divák má tak pocit, že je přímou součástí projekce. Intenzitu zážitku z prezentace umocňuje reálný 3D plastický model BB Centra, vyrobený v měřítku cca 1:450 s LED podsvětlením a videomappingem, doprovázeným ozvučenou panoramatickou projekcí.


Interiér jsme navrhli čistě minimalistický. Hlavními prostorotvornými prvky jsou dvě oblé projekční stěny, za nimiž je skryto technické zázemí. Prostor je pojednán v odstínech bílé až středně šedé, z ušlechtilých materiálů, jakými jsou jemné betonové stěrky a bílý mramor.  Díky tomuto téměř monochromatickému provedení povrchů se nám podařilo podpořit proměnlivou barevnost a celkový dojem z panoramatické projekce.  

Celá místnost je řízena inteligentní elektroinstalací, která ovládá jak nastavení světelných scén, tak stínění a přehrávání multimediálního obsahu.  Všechny tyto části se navzájem ovlivňují a dotvářejí tak neopakovatelnou atmosféru prezentačního prostoru.


Podívejte se na video, jak BB Centroom vznikal.