Hotel Bohochic New York

návrh přestavby hotelu

MÍSTO: New York
KLIENT: 
DATA: 2017
AUTOŘI: Tereza Koucká, Veronika Veselá, Ludmila Foblová

Co uděláte, když se váš nestálejší klient přiřítí s vizí stavět za oceánem? „Jestli do toho chcete jít, připravte mi koncept přestavby budovy v centru New Yorku. Dnes odpoledne dorazte s nápadem. Když se mi bude líbit, dám vám tři dny na to, abyste ho dotáhly do konce!“ Takhle nějak vypadlo zadání konceptu přestavby hotelu situovaného přímo v centru Lower Manhattanu.
Americko – čínský majitel nevýrazné nárožní stavby postavené v 80. letech 20. století hledal nového nájemce, který by provoz jeho hotelu a s tím související vzhled budovy pozvedl na novou úroveň. Za tím účelem „vypsal svou vlastní interní soutěž“, aby zjistil, jak je který zájemce tvůrčí. To byla výzva právě pro našeho klienta Mathiase Schwendera, pro kterého jsme vymysleli už pěknou řádku projektů.
Budova hotelu se nachází v ulici Division Street, v části New Yorku zvané Chinatown – čínská čtvrť. Ruch a charakter okolí tomu plně odpovídají. Původní architektura úzkých cihlových domů s fasádami protkanými konstrukcemi požárních schodišť pozvolna mizí pod rostoucí vrstvou billboardů, reklamních tabulí a klimatizačních jednotek. Záplava nápisů, log a symbolů se stává všudypřítomnou součástí veřejného prostoru. Jak se architektonicky vyjádřit v tak přeplněném prostředí, v tak krátkém čase, bez znalosti bližších souvislostí a s tak omezeným rozpočtem?
Rozhodli jsme se pojmout dům jediným možným způsobem, který by v daných souvislostech působil jedinečně a zaujal na první pohled: objem domu jsme maximálně sjednotili a zjednodušili. Původní horizontálně členěnou fasádu jsme navrhli natřít na šedo, rastr oken jsme potlačili otvíravými okenicemi pojednanými rovněž v šedé barvě, jedinou odlišnou barvu jsme nechali vyniknout pouze v úrovni vstupního parteru. V rámci okolí tak vznikla zcela unikátní stavba: jednoduchý šedý blok.
Charakter hotelu tak byl daný. Jednoduchý vnější vzhled plný překvapení uvnitř. Dům jako krabička, jejíž kouzlo člověk pozná, až když vstoupí dovnitř. Hrací skříňka, která se až po otevření rozehraje barvami a atmosférami. Vstupní parter a hotelová hala ve zlatých odstínech, které odkazují k čínské tradici a zároveň působí jako dostatečný kontrast k vnější šedé fasádě. Hotelové chodby pak navržené opět v neutrální šedé, aby o to kontrastněji mohly působit interiéry pokojů pojednané monochromně – tedy vždy v jedné barvě. Okenice s drobným dekorem, skrz který je možné tušit barevný svět uvnitř. Barvy pokojů, které se zvenku projeví, až když se uvnitř rozsvítí. Barvy symbolizující charakter New Yorku jako místa setkávání a ovlivňování kultur: tzv. melting pot. Stejně rozličná a pestrá by měla být i cílová skupina hostů, pro které by byl hotel určen.
Návrh uspěl u našeho klienta jako možného nájemce a provozovatele i u americko – čínského majitele. K obchodní dohodě mezi oběma však nedošlo a tak náš koncept zůstal jen na papíře. I když, kdo ví. Třeba se za oceánem odehrává naším návrhem inspirovaná přestavba i bez našeho vědomí…