Poradna s TEK TEK architekty na veletrhu Designshaker 2017

Konzultace

Práce architekta má různé podoby. Od vypracování dílčího detailu v měřítku 1:1, po slovní popis toho, jak přistoupit k danému zadání. A právě dobře míněná rada profesionála je občas přesně tím typem služby, který klient potřebuje. Stačí jedno nebo dvě setkání na místě, kde se má odehrát patřičný záměr, rychlá skica a konzultace je hotová. Výhodou takového přístupu je tak kombinace dvou světů: osobní nasazení budoucího uživatele a nadhled odborníka, díky kterému se při realizaci předejde mnohým chybám a nepraktickým řešením.


Nejedná se tedy o projekt nebo koncepční řešení, ale spíš popis přístupu, který v daném prostoru správně naplní všechny požadavky zadání. Konzultace se mohou týkat jak úprav interiéru, tak hmotového a dispozičního řešení celých budov a jejich okolí. Jak správně řadit zařizovací předměty v kuchyni, do jakých výšek umístit police, jak správně kombinovat barvy a materiály… Jak umístit dům na pozemek, jaké měřítko domu zvolit, jak se v domě chovat vůči výhledům a světovým stranám…

Poradna s TEK TEK architekty na veletrhu Designshaker 2017

Občas se stane, že se naše odborné konzultace stanou součástí specializovaných veletrhů a sympózií. V roce 2017 to byla například přehlídka interiérů Design Shaker. Během rozhovorů nad fotkami nebo jednoduchými plánky vznikala řešení, která nepostrádala praktičnost a důvtip. Některé konzultace trvaly tak dlouho, že se začaly tvořit fronty. Někteří návštěvníci veletrhu se i několikrát vraceli, aby si ověřili, že i jejich nové podněty, které je napadly po konzultaci, jsou správné a nenaruší smysl navrženého řešení. Mnohdy se konzultace a vzájemné sympatie staly závdavkem pro další setkávání, tentokrát nad skutečným projektem a následnou realizací. 

Pokud byste tedy měli o takto koncipovanou konzultaci zájem, neváhejte nás oslovit. Budeme se těšit na spolupráci!