Nižší Hrádek

rekonstrukce usedlosti

MÍSTO: Brandýs nad Labem
KLIENT: Soukromý klient
DATA: 2014 - 2015
AUTOŘI: Tereza Koucká, Pavel Směták
INFO: Finalista Interiér roku 2015

Usedlost Nižší Hrádek v Brandýse nad Labem, která pochází z první třetiny 16. století, je díky svým jasně čitelným barokním prvkům zapsána do seznamu Nemovitých kulturních památek. Tvoří ji velké obytné stavení s dochovanými částmi z původního množství hospodářských budov – stodolou a chlévem. Statek je umístěn na mírně stoupajícím kopci a svou orientací se otevírá výhledu na Brandýský zámek. První etapa rekonstrukce spočívala v úpravách obou podlaží hlavní budovy a jejich možném budoucím propojení s ostatními stavbami. Vliv na pojednání ploch o celkové výměře 280m2 měl především silný citový vztah současných majitelů k místu a jejich úcta k předkům, kteří si usedlost předávali po dlouhá staletí z generace na generaci.
Vnější vzhled objektu se po rekonstrukci nezměnil – je jasně historický. V souladu s tímto principem byla obnovena i pavlač a pískovcové schodišťové stupně vedoucí ke vstupním dveřím. V rámci stavebně technického zajištění budovy došlo k celkovému očištění vnitřní dispozice, odstranění vnitřních příček a vybudování nových stropů a schodiště. Původní dispozice tak zůstává po provedené rekonstrukci zachována. Ve středovém obslužném traktu je umístěno schodiště, na které navazuje přijímací pokoj situovaný do původní černé kuchyně, dále šatna, koupelny a spíž. V bočních traktech se naopak nacházejí obytné místnosti. Dominantní podélná osa objektu je v horním patře zdůrazněna osazením zrcadla v zatím zaslepeném vstupu do dalších částí objektu. Motiv zrcadlení výrazných a působivých detailů i celých prostorů je jedním z průvodních motivů celé rekonstrukce – projevuje se jak v provizorně zaslepeném prostupu, tak například koupelnách.
Světle pojednaný interiér má svou atmosférou evokovat útulné prostředí domova. V návrhu se uplatňují především lehce probarvené hlazené vápenné omítky, které jsou pouze naimpregnovány a ponechány bez krycích výmaleb. Podlahy obytných místností jsou ze světle tónovaného dubu. Centrální trakt je naopak vydlážděn černou břidlicovou dlažbou. Masivní betonová struktura vřetenového schodiště je odlehčena použitím lehké laťkové podlážky z dubového dřeva, která propouští světlo do potemnělé haly v přízemí. Kazetové dveře jsou jen lehce bíle lazurovány. Jejich prosklené výplně opět zdobí původní leptaný vzor ladně vykreslených květů. Nově navržené zařízení koupelen je záměrně vloženo do centra dispozice, aby omítky mohly zůstat bez obkladů a volně dýchat. Hodnotný pískovcový portál mezi chodbou a koupelnou byl rovněž pečlivě zrestaurován. V prostoru koupelny je jeho význam navíc podpořen odrazem v zrcadlovém sloupu, na kterém je zavěšeno umyvadlo. Vana je přisazena k lehké skleněné příčce, která současně prosvětluje navazující šatnu. V patře jsou umyvadla předsazena před zrcadlovou stěnu, vana je situována v centru dispozice. Povrchy vložených objektů jsou lesklé, aby odrážely maximální množství světla a interiér koupelen tak, i přes malá okénka, působil prosvětleně. Nové příčky rozdělující světnice na dílčí pokoje jsou pojednány nábytkově a jejich součástí jsou i úložné prostory.
V současné době se pracuje na dalších fázích rekonstrukce. Cílem návrhu je vytvoření takových prostorů, které majitelům nabídnou jak dostatek soukromí, tak společenských míst, ve kterých budou moci trávit čas v širším rodinném kruhu.